Právní služby

Advokátní služby ve všech právních oborech, zejména se specializací na pracovní právo.

Rozhodce oprávněný rozhodovat i spotřebitelské spory. Zápis č. 534 do seznamu rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv, vedeného Ministerstvem spravedlnosti, učiněn 21. 5. 2014.

V oboru pracovního práva poskytuji zejména:

·         provádění pracovněprávních auditů (due diligence)

·         příprava pracovních, manažerských a dalších pracovněprávních smluv a jejich změn

·         posuzování peněžitých a jiných pracovněprávních nároků

·         konsultace skončení pracovního poměru, konkurenčních doložek apod.

·         právní služby při hromadném propouštění

·         příprava pracovních a organizačních řádů a jiných interních předpisů a organizačních opatření

·         tvorba benefitních a jiných motivačních programů pro manažery i řadové zaměstnance

·         zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců v pracovněprávních sporech

·         poradenství v kolektivním pracovním právu