Profil advokáta

JUDr. Bc. Patrik Matyášek, Ph.D.
*
1969

Vysoká škola: Právnická fakulta MU Brno abs. 1993 titul Mgr. Téma DP : nekalá reklama
Moskevský státní institut mezinárodních vztahů MGIMO - 3 semestry 1988 - 1989. Zde studium mezinárodních vztahů, angličtiny, ruštiny a španělštiny.
Filosofická fakulta MU Brno, obor teorie a provozovací praxe staré hudby - viola da gamba - abs. 2005 titul Bc. Téma BP : Autorskoprávní aspekty interpretace staré hudby.
   
Postgraduální studium: Katedra pracovního práva PrF MU Brno – 1995-1998. Téma disertační práce : Sexuální diskriminace v pracovním právu.
V průběhu studia studijní pobyt na PrF Wroclawské University a na Nuffield College a Exeter College, Oxford.
   
Výuka v zahraničí: 2000 - John Marshall Law School Chicago, USA - na základě Masarykova stipendia Fulbrightovy komise
2002 - Právnická fakulta, University of Aberystwyth, Velká Británie
2009 - Právnická fakulta, Universidade de Santiago de Compostela, Španělsko
2011 - Právnická fakulta, Universidad Autónoma de Madrid, Španělsko
2011 - Právnická fakulta, Universidad de Granada, Španělsko
2012 - Právnická fakulta, Tallinn University of Technology, Estonsko
   
Profesní historie: 1993 – 2004 : odborný asistent PrF MU Brno, kat. prac. práva a soc. zabezpečení
2006 – 2015 : odborný asistent resp. lektor na PF UP Olomouc, kat. civilního práva
1993 – 1996 : právní čekatel u JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla, Brno
1996 – 2015 : advokát
2004 – 2015 : rozhodce Arbiters ad hoc ( http://www.sweb.cz/arbiters/ )
   
Profesní specializace: Pracovní právo
Občanské právo
   
Jazyky: aktivně: angličtina (státní jazyková zkouška)
ruština (státní jazyková zkouška)
pasivně: němčina
španělština
latina
 
 
Zájmy:

sport a hudba ( http://husovice.webnode.cz/ )