Odměna za služby

Poskytování právních služeb jakož i postavení advokátů upravuje zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii.

 

Základním předpisem upravujícím odměnu a hotové výdaje advokáta je tzv. advokátní tarif - vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. Tento předpis stanoví vedle odměny advokáta dohodou s klientem také tzv. mimosmluvní odměnu advokáta pro případ, že odměna není dohodnuta.

 

Smluvní hodinová sazba činí 2.300,- Kč + 21% DPH, v odůvodněných případech může být i jiná. V případě déle trvajícího zastupování bývá sjednávána paušální částka a není vyloučeno ani sjednání podílové odměny podle výsledku věci.